Konkurs – sierpień 2015

Co to za gad? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - sierpień 2015

W miesiącu sierpniu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy jaszczurkę żyworodną, żyworódkę (Zootoca vivipara syn. Lacerta vivipara). Gatunek zamieszkuje praktycznie całą Europę z wyjątkiem Półwyspu Pirenejskiego i Apenińskiego, północną Azję. Żyje również na Półwyspie Skandynawskim aż do Przylądka Północnego. W Polsce występuje na terenie całego kraju, ale nie tak pospolicie jak jaszczurka zwinka. Preferuje tereny górskie ale występuje także na nizinach, w Tatrach osiąga 1700m n.p.m. Spotykana na wysokościach dochodzących nawet do 2400-2900m n.p.m. Największa intensywność godów przypada na okres od maja i trwają do czerwca. Jest gatunkiem jajożyworodnym (rozwój jaj odbywa się w organizmie samicy i trwa około trzech miesięcy), rodzenie młodych (8 lub max. 16 sztuk) uzależnione jest od warunków atmosferycznych i klimatycznych w jakich żyje. Zależnie od miejsca odbywa się to od końca lipca do początku września. Głównym zagrożeniem jest zanikanie naturalnych siedlisk życia. Związane jest to przede wszystkim z urbanizacją terenów, rozwojem turystyki górskiej, osuszaniem terenów, nieprawidłowo prowadzonymi procesami melioracji a także ze stosowaniem herbicydów, środków ochrony roślin i środków owadobójczych.

Laureatem konkursu w sierpniu została Ilona Januszewska z Częstochowy. Gratulujemy!