Konkurs – sierpień 2017

Co to za kwiat? Proszę podać nazwę polską i łacińską

W miesiącu sierpniu na  zdjęciu przedstawiliśmy mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus) jest to roślina wieloletnia. Należąca do rodziny kosaćcowate. Występuje na całym terytorium Polski, ale w górach dużo częściej. Roślina dawniej pospolita, obecnie rzadka, szczególnie na niżu. Roślina objęta w Polsce ochrona gatunkowa.  Umieszczona na polskiej czerwonej liście w kategorii NT. Roślina coraz rzadsza, również w górach. Często zbierana dla swych pięknych kwiatów. Łatwa do wyniszczenia, gdyż podczas zbierania przeważnie wyrywa się z ziemi wraz z bulwami. Przyczyną wyraźnego zanikania tego gatunku jest również zmiana sposobu użytkowania łąk: osuszania ich i zaorywania.

Laureatem konkursu w miesiącu sierpniu został Marcin Butkowski. Gratulujemy!