Konkurs – styczeń 2016

Co to za owad? Proszę podać nazwę drzewa polską i łacińską. Dla ułatwienia podajemy ze jest to chrząszcz będący przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 „Łysogóry”

Konkurs - styczeń 2016

W miesiącu styczniu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy chrząszcza – zagłębka bruzdkowanego (Rhysodes sulcatus). Zagłębek bruzdkowany jest niezwykle rzadkim i narażonym na wyginięcie gatunkiem chrząszcza. Jest to gatunek uznawany za wskaźnik lasów pierwotnych, ściśle związany z obecnością w lesie wielkowymiarowych kłód martwego drewna, spotykany jedynie w miejscach, w których zachowana jest historyczna ciągłości istnienia lasu. Niezwykle wrażliwy na zmiany powodowane działaniami rębnymi. Jest to gatunek wymieniony w Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią EN (zagrożony wyginięciem ), wymieniony w załącznikach II i IV dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. Występuje w Świętokrzyskim Parku Narodowy i jest to przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 „Łysogóry”.

Laureatem konkursu w miesiącu styczniu Mateusz Miłkowski. Gratulujemy! !