Konkurs – wrzesień 2018

Jak nazywa się gad  znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - wrzesień 2018

Na zdjęciu zagadce w miesiącu wrześniu zamieściliśmy zaskrońca (Natrix natrix).  Jest to jeden z czterech gatunków węży występujących w Polsce. Zaskroniec należy do rodziny połozowatych i jest niejadowity. Wąż ten lubią środowisko wilgotne i jest doskonałym pływakiem. Spotkać go możemy  w pobliżu zbiorników wodnych, bagien i potoków, ale także koło siedzib ludzkich. Żywi się kijankami żab, żabami, rybami i niewielkimi gryzoniami. Zaskrońce  nie duszą ofiary ani nie uśmiercają jej w inny sposób – połykają żywcem. Wąż ten  – o ile nie jest akurat w trakcie posiłku – jest wężem płochliwym i na ogół nie szuka kontaktu. Zagrożony potrafi syczeć, jednak nie przybiera kształtu litery „S” charakterystycznego dla gotowej do ataku żmii. Wzięty do ręki potrafi wydalić substancję odstraszającą o nieprzyjemnym zapachu. Zaskrońce, podobnie jak pozostałe węże, są objęte ścisłą ochroną.

Laureatem konkursu w miesiącu wrześniu został Rafał Gręźlikowski. Gratulujemy!