Lekcja w bibliotece

8 czerwca Bibliotekę ŚPN odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Psarach. Podczas wizyty dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki, układem zbiorów: książek, czasopism oraz ze znaczeniem definicji „biblioteka fachowa”, „bibliotekarz” i „książka”. Wędrując między półkami poznawały bibliotekę, słuchały głośnego czytania bajek, legend i opowiadań związanych z regionem Gór Świętokrzyskich.

W szczególny sposób zwrócono uwagę najmłodszych na potencjał jaki daje im książka i tego typu spotkania w bibliotece. Na podstawie zaprezentowanych młodym czytelnikom książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, przeprowadzono pogadankę na temat Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego umiejscowienia na mapie parków narodowych w Polsce. Spotkanie zakończyło się konkursem wiedzy o owadach i zwierzętach, za udział w którym wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie.