Ludzie związani z dziejami Parku

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej zakładki „Ludzie związani z dziejami Parku”, zamieszczonej na stronie głównej w dziale O Parku. Nowa zakładka poświęcona będzie ludziom, którzy swoją pracą, działalnością, twórczością związani są z historią Parku przed jego utworzeniem, kiedy krystalizowała się i rozwijała idea ochrony przyrody w Górach Świętokrzyskich i rozpoczęto działania zmierzające do powstania Parku. Przedstawimy tutaj również ludzi, którzy już w utworzonym Parku pracowali, prowadzili badania, działali na różnym polu, ludzi którzy są związani z jego już 60. letnia historią. Cykl rozpoczynamy wspomnieniem o Eugeniuszu Krysztofiku – pierwszym dyrektorze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Artykuł został napisany w 100 rocznicę urodzin Dyrektora. Autorem jest Jan Sabieraj – pracownik Parku, który pracował razem z dyrektorem Krysztofikiem, tym bardziej wspomnienie nabiera osobistego i emocjonalnego charakteru. Zapraszamy !
Małgorzata Ossowska