Mini hotel dla małych mieszkańców

Ukończyliśmy budowę hotelu dla dzikich zapylaczy czyli tzw. pszczół samotnic. Pszczoły samotnice to nieżądlące pszczoły, nie agresywne, prowadzą samotny tryb życia. Część gatunków zakłada swoje gniazda w opuszczonych chodnikach wydrążonych przez inne owady, w martwym drewnie, w porzuconych gniazdach innych dziko żyjących pszczół, dachach krytych słoną lub w pustych łodygach roślin. Duża grupa pszczół samotnic zakłada swoje gniazda w ziemi. Samica zakłada osobne gniazdo lub kilka obok siebie, do którego zbiera pyłek. Następnie składa do każdej komórki jajeczko. Młode larwy po wyjściu z jaj zjadają stopniowo zapas zgromadzonego tam pyłku i rosną. Przeczekują zimę, przepoczwarczają się i następnego roku wiosną wychodzą na zewnątrz. Pszczoły samotnice nie produkują miodu, ale zapylają wiele roślin uprawnych i dziko rosnących. Razem z innymi owadami pszczoły te współtworzą zespól aktywnych zapylaczy. W Polsce występuje wiele gatunków pszczół samotnic. Najbardziej pospolite to: murarka, nożycówka, miesierka i podrobnica. Nasz domek wybudowany jest z różnorodnego materiału: słoma, kora, gałązki drzew, nawiercone kawałki drewna, puste łodygi roślin, cegła dziurawka. Mamy więc nadzieję na duże bogactwo mieszkańców. Może uda się do środka naszego domku zwabić również inne owady zapylające (bzygi, motyle) oraz np. złotooki, biedronki, skorki dla których nasz hotel będzie doskonałym schronienie albo miejscem zimowania. Hotel dla pszczół stoi w Ogrodzie Dendrologicznych koło dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Czekamy na pierwszych lokatorów!

Małgorzata Ossowska