Nietypowy gość – nur rdzawoszyi w Górach Świętokrzyskich

Na początku grudnia odwiedził nas nietypowy gość. Dorosły nur rdzawoszyi wylądował na niewielkim stawie koło osady ŚPN Jastrzębi Dół. Z racji niewielkiej zasobności tego zbiornika w ryby i szybkie zamarzanie mogło się to skończyć dla ptaka tragicznie. Dlatego też został on odłowiony przez leśniczego Leszka Kuchcińskiego i przewieziony na większy akwen. Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku dla otuliny ŚPN.

Nur rdzawoszyi to gatunek północny. Lęgnie się na zbiornikach wodnych w strefie tajgi i tundry w Skandynawii, na Syberii i na Islandii. Zimuje przede wszystkim na morzu, a wędrujące osobniki można spotkać najczęściej jesienią i zimą na dużych i głębokich akwenach wodnych na śródlądziu.

Paweł Szczepaniak

fot. L. Kuchciński, nur rdzawoszyi