Noc Sów 2018 w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Świętokrzyski Park Narodowy oraz Stowarzyszenie Ochrony Sów serdecznie zapraszają na wydarzenie pod nazwą „Noc Sów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”, które odbędzie się w dniu
13 kwietnia 2018r.

Celem wydarzenia jest edukacja na temat niezwykłych i tajemniczych ptaków jakimi są sowy, poznanie ich biologii oraz metod badań i sposobów ochrony. Nabytą w trakcie prelekcji wiedzę można będzie wykorzystać w praktyce podczas nocnej wycieczki w poszukiwaniu sów. Będzie to także niepowtarzalna okazja do odwiedzenia lasów Świętokrzyskiego PN po zmroku.

Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każdy, niezależnie od poziomu wiedzy na temat ptaków i przyrody. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa pod opieką rodziców bądź opiekunów.

Każdy uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest posiadać:

  • strój terenowy (obuwie terenowe, ciepła kurtka, nakrycie głowy)
  • latarkę

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników należy zgłosić chęć uczestnictwa do 11 kwietnia 2018 r. pisząc na adres e-mail: gczechowski@swietokrzyskipn.org.pl. W przypadku zgłoszenia w e-mailu należy podać: Imiona i nazwiska uczestników oraz dane kontaktowe (nr. telefonu) Potwierdzeniem zgłoszenia będzie odpowiedź wysłana przez Koordynatora. Zapisy na lokalne Wydarzenie są obowiązkowe. Liczba uczestników ograniczona – do 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy Uczestnik przystępując do Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Program wydarzenia :

13 kwietnia 2018 r.

I Etap
Miejsce: Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Godzina rozpoczęcia: 17.30
– prelekcja w budynku dyrekcji ŚPN na temat biologii oraz metod badań i ochrony sów (zapoznanie 
z niektórymi gatunkami występującymi w Świętokrzyskim Parku Narodowym)

II Etap
Miejsce: Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego
– nocne nasłuchy sów (nocna wycieczka terenowa)

III Etap
– ognisko integracyjne

PROSIMY O ZABRANIE LATAREK I ODPOWIEDNIEGO UBRANIA TERENOWEGO (OBUWIE TERENOWE, CIEPŁA KURTKA, NAKRYCIE GŁOWY)