Noc Sów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Wieczorem, 4 kwietnia 2014 roku, odbyło się spotkanie edukacyjno-przyrodnicze pod hasłem „Noc Sów”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, które przybyły aby zapoznać się bliżej z tymi interesującymi ptakami.

W pierwszej części spotkania, która odbyła się w Dyrekcji ŚPN, początkujący „sowiarze” zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat sów. Prelekcja przeprowadzona przez Pawła Szczepaniaka i Krzysztofa Kusa dotyczyła morfologii sów oraz ich przystosowań do nocnego i drapieżnego trybu życia. Pokrótce omówiono gatunki sów występujących w Polsce oraz sposoby ich identyfikacji w szczególności oparte na rozpoznawania głosów poszczególnych gatunków. Poruszono także zagadnienia dotyczące zagrożeń tej grupy ptaków oraz ich ochrony. Słuchacze dowiedzieli się także w jaki sposób prowadzi się badania terenowe z wykorzystaniem stymulacji głosowej. Wiedzę tę już za chwilę mieli możliwość wykorzystać w praktyce, gdyż po zakończeniu prelekcji wszyscy udali się w teren w poszukiwaniu sów. Pomimo sprzyjającej aury sowy nie były zbyt aktywne, jednak nawet osoby które nie „przywabiły” wcześniej sowy miały okazję ją usłyszeć podczas ogniska kończącego nasze spotkanie. Co więcej, najcierpliwsi którzy dotrwali do późnych godzin mieli okazję do bardzo bliskiego kontaktu z sową, gdyż udało się schwytać i zaobrączkować samicę puszczyka przebywającą w pobliżu Dyrekcji ŚPN.

Paweł Szczepaniak