Nowa historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna

Na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego powstała historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Dymarki na stoku Łysej Góry”.

Ścieżka prowadzi z Nowej Słupi do Trzcianki, ma 10 przystanków na długości 3 km. Ostatni przestanek ścieżki edukacyjnej łączy się z czerwonym szlakiem turystycznym prowadzącym z Pasma Jeleniowskiego do Klasztoru na Świętym Krzyżu.

Więcej informacji na stronie https://www.nowaslupia.pl/kategorie/sciezki_edukacyjno-historyczne

Ścieżka edukacyjna - Nowa Słupia - Trzcianka