Nowe czasopisma i książki w bibliotece ŚPN

W III kwartale 2014 biblioteka Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzbogaciła się o nowe czasopisma i książki. Zakup został dofinansowany   przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Chętnych zapraszamy do skorzystania z naszych zbiorów w dniach: poniedziałek, wtorek oraz czwartek i piątek od godz. 8.00 do 14.00.

Lista nowych tytułów:

Czasopisma:

Las Polski

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Ornis Polonica

Przegląd Przyrodniczy

Sylwan

Leśne Prace Badawcze

Fragmenta Faunistica

Wiadomości Ekologiczne

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

Przegląd Geologiczny

Przegląd Geograficzny

Książki:

Apteka na łące

Atlas roślin leczniczych

Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce Środkowej

Atlas zwierząt chronionych

Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej

Biologia

Biologia. Fizjologia roślin. Trening przed maturą

Biologia. Ekologia z biogeografią i ochroną środowiska. Trening  przed maturą

Biopaliwa

Błonkówki

Budki lęgowe dla ptaków

Choroby drzew leśnych

Dzika kuchnia

Dzikie rośliny jadalne i trujące

Ekologia ewolucyjna

Encyklopedia bylin tom 1 (A-J)

Encyklopedia bylin Tom 2 (K-Z)

Fizjologia roślin

Fizjologia roślin

Gleba w środowisku

Herbologia

Kieszonkowy Atlas Drzew

Kieszonkowy atlas owadów i pajęczaków

Metody modelowania populacji

Mikrobiologia środowisk

Minerały kamienie szlachetne skały

Obszary Natura 2000 w prawie polskim

Ochrona środowiska glebowego

Ostatnie dziecko lasu

Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii

Pożytki pszczele

Prawo ochrony różnorodności biologicznej

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Ptaki Przewodnik Collinsa

Rośliny kserotermiczne

Rośliny lecznicze

Rośliny leśne

Rośliny synantropijne

Rozmnażanie roślin przewodnik krok po kroku

Skamieniałe drewno drzew gatunków liściastych iglastych oraz paproci

Storczyki Europy i obszarów sąsiednich

Systemy krajobrazowe Struktura

Świętokrzyskie Polska Niezwykła

Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

Zarządzanie środowiskowe

Zbiorowiska roślinne Polski

Zielnik Drzewa i krzewy liściaste

Zielnik Kwiaty pól i łąk

Zielnik Runo leśne

Zielnik Zioła łąk i ogrodów