Nowe ścieżki edukacyjne

W Świętokrzyskim Parku Narodowym otworzyliśmy od 1 maja nowe ścieżki edukacyjne!
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022–2023, udostępniamy czasowo następujące ścieżki edukacyjne (czarne): „Na przełęcz Hucką” oraz „Na przełęcz św. Mikołaja” w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych.
Więcej informacji na stronie:
Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z 28.04.2022 roku w sprawie udostępnienia ścieżek edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy!

Nowe trasy

Na przełęcz Hucką

 
Na przełęcz św. Mikołaja