Nowe urządzenia turystyczne na szlakach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W roku 2010 w Świętokrzyski Park Narodowy w ramach rozwoju infrastruktury turystycznej, która pozwala na lepsze poznanie obszarów cennych na terenie Parku:

  • wybudowano 15 szt. pomostów o łącznej długości 182,5 mb (Szerokie Łąki) na szlaku pieszym niebieskim Św. Katarzyna – Bodzentyn oraz na szlaku czerwonym: Święta Katarzyna – Huta Podłysica.
  • wykonano nowe ogrodzenie z drewnianą poręczą 200 mb wg PSI na szlaku pieszym niebieskim Nowa Słupia – Św. Krzyż.
  • wybudowano miejsca odpoczynku i obserwacji przyrody na szlaku pieszym niebieskim Nowa Słupia – Św. Krzyż.
  • zakupiono i zamontowano urządzenia do całodobowego monitoringu ruchu turystycznego na terenie ŚPN.

Koszt całość przedsięwzięcia finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 396,030,15 zł.
Wybudowanie nowych urządzeń turystycznych pozwoliło na ograniczenie niekorzystnego wpływu turystów na środowisko przyrodnicze Parku. Zwiedzający mogą korzystać w pełni z jego walorów przyrodniczych, czując się przy tym bezpiecznie i komfortowo. Wykonanie zadania umożliwiło także sterowanie ruchem turystycznym, ograniczając penetrację obszarów szczególnie zagrożonych. Budowa miejsca odpoczynku poprawiła bezpieczeństwo turystów odwiedzających Park, jak również zapewniła zwiedzającym komfort w postaci możliwości odpoczynku, kontemplacji, spożycia posiłku, sporządzenia notatek z przeprowadzonych obserwacji, a także schronienia się przed niekorzystną aurą.
Odpowiednie zagospodarowanie szlaków turystycznych pozwala na przekazanie niezbędnych informacji dla zachowania bezpieczeństwa zwiedzania w taki sposób, aby turyści świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyli w poznawaniu terenów o niezwykłych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Monitoring ruchu turystycznego na poszczególnych odcinkach szlaków pozwala na rejestrowanie i analizowanie natężenia ruchu turystycznego oraz na odpowiednie przeciwdziałanie dewastacji ekosystemów bezpośrednio do nich przylegających.

Marcin Matysek