Nowy projekt edukacyjny – Takie małe, a takie ważne – zapraszamy!

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w nowym projekcie edukacyjnym pn. „Takie małe, a takie ważne”.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych szkół podstawowych z otuliny ŚPN lub innych szkół.

Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości świata pszczołowatych i innych dzikich zapylaczy, ich zwyczajów oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się, aby nie wyginąć. W tym projekcie chcemy uwrażliwić młodych ludzi na piękno otaczającego świata oraz ukształtować właściwe postawy poprzez czynny udział w ochronie rodzimej przyrody.

W projekcie planujemy udział maksymalnie 15 szkół podstawowych. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt rozpocznie się w maju 2023 roku i będzie trwać do sierpnia 2023 roku. Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane do dnia 31 maja 2023 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/projekty-edukacyjne/takie-male-a-takie-wazne/

Projekt „Takie małe a takie ważne” jest finansowany ze środków Fundacji PGE.

PGE_Fundacja_logo_pion

Projekt „Takie małe a takie ważne” jest częścią projektu „Z pozytywną energią po Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Plakat Takie małe, a takie ważne