Nowy rok szkolny 2008/2009

Informujemy szkoły znajdujące się w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego o rozpoczynających się w miesiącu wrześniu zajęciach edukacyjnych dla klas gimnazjalnych. Są to zajęcia będące cyklem organizowanych przez ŚPN zajęć dla szkół podstawowy, gimnazjów i liceum. Zajęcia te prowadzone są zgodnie z założeniami  Programu Edukacji Środowiskowej ŚPN. W klasach gimnazjalnych polegać będą na omówieniu nowych tematów związanych z ochroną środowiska oraz poszerzeniu wiedzy zdobytej przez uczniów w szkole podstawowej, realizowane są one zarówno w sali multimedialnej w budynku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, jak również w Ogrodzie Dendrologicznym i na szlaku czerwonym prowadzącym na Łysicę. Szkoły uczestniczące w tym programie zostaną powiadomione pisemnie o terminie zajęć dla poszczególnych klas.

Marcin Sikorski