Ocalić od zapomnienia

Rozstrzygnięcie I etapu konkursu fotograficznego

Ocalić od zapomnienia

W dniu 25 kwietnia w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie  odbyła się uroczystość rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki), etap zima.

Udział w uroczystości wzięli radni miasta i gminy Bodzentyn: Dariusz Świetlik, Jerzy Tofil, Jan Zygadlewicz, Andrzej Dębicki; radny powiatu kieleckiego Dariusz Skiba, przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego Marcin Sikorski, Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Leśnej Anna Szafraniec, uczestnicy konkursu i mieszkańcy gminy.

Spotkanie w imieniu organizatorów konkursu: Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Radnego Okręgu Leśna-Siekierno, Proboszcza Parafii Bodzentyn, Szkoły Podstawowej w Leśnej prowadziła dr Urszula Oettingen. Na początku przypomniała cele  konkursu: umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swoich umiejętności, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej (gminy Bodzentyn), ludzi, przyrody, zabytków. Potem wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wydawnictwa poświęcone fotografii, zabytkom i przyrodzie Gór Świętokrzyskich.

W drugiej części odbyła się multimedialna prezentacja nagrodzonych prac. Artysta fotografik Antoni Myśliwiec oraz historyk sztuki dr Piotr Rosiński omawiali najlepsze fotografie wskazując na ich wartości artystyczne i tematyczne. Autorzy zdjęć mieli okazję mówić o swoich pracach. Ta część miała swój aspekt edukacyjny, przybliżający technikę fotografowania i wskazując na walory przyrodniczo-kulturowe gminy Bodzentyn. Warto przypomnieć, że w granicach gminy znajduje się znaczny obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Świetlik dziękując organizatorom i uczestnikom konkursu za zaangażowanie w sprawy ochrony krajobrazu kulturowego gminy i regionu świętokrzyskiego.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs fotograficzny pracami, Jury w składzie:
Antoni Myśliwiec – przewodniczący jury; artysta fotografik, członek Związku
Polskich Artystów  Fotografików – Okręg Świętokrzyski
Dr Piotr Rosiński – historyk sztuki, sekretarz Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział Kielecki
Ks. dr Leszek Sikorski – proboszcz parafii Bodzentyn
Andrzej Dębicki – radny okręgu Leśna-Siekierno w gm. Bodzentyn
Dr Urszula Oettingen – sekretarz jury; historyk, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna
stwierdziło, że w konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów w Leśnej, Wzdole Rządowym, Świętej Katarzynie i Bodzentynie. Na konkurs (etap zima) wpłynęło 115 fotografii. W kategorii ludzie 19 fotografii, w kategorii przyroda 43 fotografie, w kategorii zabytki 53 fotografie. Po dokonaniu analizy i wieloetapowej ocenie zdjęć, Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

W grupie wiekowej – uczniowie szkół podstawowych

Kategoria: ludzie
nie przyznano nagród

Kategoria: przyroda
1 miejsce – Marcin Hajduk, „Puchowa pierzyna” – Ciekoty
2 miejsce – Julia Skrzeczyna, „Lodowe Igiełki” – Bodzentyn
3 miejsce ex aequo – Dominika Słoka, Bez tytułu – Siekierno-Smyków
Filip Wojtyna, Bez tytułu – Siekierno-Podmieście

Kategoria: zabytki
1 miejsce – Kamil Niziołek, Bez tytułu – Bodzentyn
2 miejsce – Oliwia Sobieraj, Kapliczka św. Antoniego we Wzorkach koło Świętej Katarzyny
Wyróżnienie – (30 fot. z tego wybrano 3 fot.) – Marta Jędrzejczyk, Katarzyna Jaguś, Paulina Rydzowska, Patrycja Rydzowska, Agata Skiba, Agata Zielińska; Kapliczka św. Antoniego we Wzorkach koło Świętej Katarzyny

W grupie wiekowej – uczniowie gimnazjów

Kategoria: ludzie
1 miejsce  – Maciej Wojtyna, Najstarsza mieszkanka Siekierna Apolonia Synowiec–Siekierno-Smyków
2 miejsce – Kinga Piwko, „Małe jest piękne” – Leśna-Stara Wieś
3 miejsce – Dominika Jasińska, „Mroźny poranek” – Wiącka

Kategoria: przyroda
1 miejsce – Kinga Piwko, „Tak zwyczajnie patrząc na świat” – Leśna-Stara Wieś
2 miejsce – Maciej Wojtyna, „Łąka po zimie” – Siekierno-Podmieście
3 miejsce – Anna Lasota, „Drzewo” – Siekierno-Podmielowiec

Kategoria: zabytki
1 miejsce – Kinga Piwko, „Malownicza i nadzwyczaj romantyczna ruina” – Bodzentyn Wyróżnienie za udział: Katarzyna Miernik, Matylda Miernik.

Fotografie, które zajęły 1 miejsce zostaną opublikowane w czasopiśmie „Świętokrzyskie” wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Autorzy wszystkich nadesłanych w etapie zima prac zostali zaproszeni do udziału w warsztatach fotograficznych, które będą zorganizowane po zakończeniu całego konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć na wystawie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Fundatorami nagród byli Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Świętokrzyski Park Narodowy, Biuro Wystaw Artystycznych i Związek Polskich Artystów Fotografików w Kielcach za co organizatorzy serdecznie dziękują. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Pani Danuty Skrzeczyny, Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie za pomoc w przygotowaniu uroczystości i wystawy.

Przypominamy, że rozpoczął się drugi etap konkursu: wiosna, który trwa do 12 czerwca. Czekamy na kolejne fotografie. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

dr Urszula Oettingen