Ogłoszenie

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem 2/2015 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z dnia 8 stycznia 2015 w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych z opłat za wstęp zwolnieni są między innymi nauczyciele – opiekunowie podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów) tylko do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu oraz na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze. Zwolnienie to nie dotyczy opłat za wstęp na płatne szlaki na terenie Parku.