Ogólnopolski konkurs pt. „ŚWIADOMY WIE CO ROBIĆ Z ZSEE”

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze wszystkich województw w kraju do udziału w konkursie edukacyjnym na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”. Wystarczy stworzyć zespół pięciu aktywnych uczniów, którzy pod przewodnictwem opiekuna będą reprezentować szkołę w zadaniach konkursowych, a następnie zarejestrować się na stronie www.elektroodpadyprostezasady.pl.

Główną ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do dbania o środowisko przyrodnicze wskutek mądrego i przemyślanego segregowania elektrośmieci. Konkurs podzielony jest na dwa etapy, podczas których uczniowie poznają problemy swojej gminy, znajdą miejsca, o których wcześniej nic nie wiedzieli, nauczą społeczność lokalną jak być ekologicznym i dbać o czystość otoczenia oraz wspólnie zorganizują zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na swoim terenie. Wszystkie zadania konkursowe przedstawiane będą w formularzu elektronicznym i na bieżąco aktualizowane przez opiekunów zespołów. W razie trudności organizatorzy udostępnią materiały pomocnicze i służyć będą wsparciem.

Organizatorzy odbierają również elektroodpady zebrane przez szkoły podczas II etapu konkursu.

Na uczestników czekają wspaniałe nagrody!

 

Rejestracja uczestników i informacje o konkursie na www.elektroodpadyprostezasady.pl

Regulamin konkursu dla dzieci

 

Konkurs ten jest częścią kampanii edukacyjnej pt. „Elektroodpady – proste zasady” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, która jako jedna z pierwszych w Polsce zapoczątkowała ideę projektów edukacyjno-ekologicznych mobilizujących w działaniu całe społeczności szkolne, dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców.