„Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów

Roztoczański Park NarodowyW imieniu Roztoczańskiego Parku Narodowego zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów.

Celem konkursu jest: poznanie i ochrona występujących sów na terenie RPN, zwiększenie świadomości ekologicznej, pogłębienie wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla sów oraz na aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności siedlisk i gatunków.

Materiał dotyczący w/w projektu znajduje się na https://roztoczanskipn.pl/pl/45-aktualnosci/665-fascynujacy-swiat-sow-opowiesc-z-lesnej-ksiegi-parku-eko-zabawy-dla-kazdego