PGE wsparła montaż paneli fotowoltaicznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Fundacja PGE wsparła Świętokrzyski Park Narodowy darowizną na montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej w ramach jednego z etapów modernizacji budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Instalacja o mocy 27,3 kW pokryje w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku.PGE wsparła montaż paneli fotowoltaicznych w Świętokrzyskim Parku NarodowymPGE jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce, które ogłosiły cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach naszej działalności prośrodowiskowej wspieramy także inne podmioty w podejmowaniu działań zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Takim projektem jest instalacja fotowoltaiczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Inwestycja ta pokryje w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 18 ton w skali roku. Działania te wesprą Świętokrzyski Park Narodowy w uzyskaniu w przyszłości klasy obiektu zeroenergetycznego lub nawet plus-energetycznego – podkreśla Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Innowacji.

Dzięki Fundacji PGE udało nam się wybudować instalację fotowoltaiczną, której spodziewana produkcja powinna pokryć zapotrzebowanie budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Każda złotówka zaoszczędzona dzięki tej inwestycji to złotówka więcej na ochronę przyrody. Jest to niezwykle wymierny wkład Fundacji PGE w ochronę dziedzictwa najstarszych polskich gór, Gór Świętokrzyskich – mówi Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Instalacja fotowoltaiczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym o mocy 27,3 kW o maksymalnym możliwym uzysku mocy 20 kW, będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku 23,55 MWh energii elektrycznej. Obecne zapotrzebowanie Parku na energię elektryczną oscyluje w granicach 20-24 MWh rocznie, co oznacza, że wybudowana instalacja pozwoli na pokrycie w całości zapotrzebowania energetycznego budynku Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W połączeniu z realizowanymi etapowo zamierzeniami termomodernizacyjnymi, inwestycja ta przyczyni się do uzyskania w przyszłości miano obiektu zeroenergetycznego lub nawet plus-energetycznego.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Parku Narodowym możliwa będzie redukcja emisji CO2 na poziomie 18,2 tony w skali roku, to tyle dwutlenku węgla, ile jest w stanie pochłonąć 836 drzew w ciągu roku. Dodatkowo, instalacja została wykonana w systemie dostosowanym do montażu szybkich ładowarek DC dla aut w pełni elektrycznych, które zostaną zakupione przez parki narodowe w ramach dofinansowania przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.

Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółka aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy i Kampinoski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

PGE od 22 lat prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwa z całej Polski. W ramach programu, pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

PGE wsparła montaż paneli fotowoltaicznych w Świętokrzyskim Parku NarodowymPGE wsparła montaż paneli fotowoltaicznych w Świętokrzyskim Parku Narodowym