Pierwszy numer kwartalnika „Łysogóry”, czasopisma wydawanego przez ŚPN

W listopadzie 2010  r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Łysogóry”, wydawanego przez Świętokrzyski Park Narodowy, który w tym roku obchodzi swoje 60-lecie.

Bogato ilustrowane pismo w formacie A-4, o tematyce przyrodniczo-społecznej, ukazało się w nakładzie 2 tys. egzemplarzy. Część trafiła do innych parków narodowych, do różnych instytucji, okolicznych szkół, ale „Łysogóry” można też kupić w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. W przyszłości pismo trafi do dystrybucji w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów.

„Łysogóry” prezentują nie tylko walory przyrodnicze Parku i jego okolic, ale także osiągnięcia kultury materialnej, charakterystycznej dla tego terenu.

Pierwszy numer kwartalnika poświęcony jest szczególnie jubileuszowi 60-lecia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Artykuły w nim zawarte dotyczą kwestii informacyjnych, wprowadzających w tematykę Parku. Znajdziemy tu wiadomości na temat historii, logo, flory, fauny, zadań Rady Naukowej Parku, struktury organizacyjnej oraz wspomnienie o pierwszym dyrektorze Eugeniuszu Krysztofiku.

„Łysogóry” wydane z okazji jubileuszu otwierają ciąg wydawniczy pisma.  Trwają prace nad kolejnym numerem. Wprowadzone zostaną stałe działy pisma, m. in. „Poczet pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, gdzie prezentowane będą sylwetki osób ściśle związanych z Parkiem.

Kolejne „Łysogóry” pojawią się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Cena kwartalnika „Łysogóry” wynosi 5 zł. Jest on do nabycia w budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie pok. nr 14 oraz w Muzeum Przyrodniczym ŚPN na Świętym Krzyżu.

Sylwia Poznańska
Kierownik Redakcji