Plener malarski

W dniach 8.06 do 14.06 Świętokrzyski Park Narodowy współorganizował wraz z Miejsko-Gminnych Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie plener malarski „Bodzentyn 2015”. Podczas pleneru gościliśmy artystów plastyków ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich, którzy malowali najpiękniejsze zakątki Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz gminy Bodzentyn. Artyści brali również udział w warsztatach zorganizowanych dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bodzentyn. Dzieci mogły poprawiać swój kunszt malarski pod okiem specjalistów a powstałe przy okazji prace zostały ocenione i nagrodzone przez jury. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12.06 w budynku Dyrekcji SPN. Uczniowie przesłali na konkurs prawie 40 prac. Nagrodzone prace pochodziły ze SP Wola Szczygiełkowa – I miejsce, SP Leśna – II miejsce, SP Bodzentyn III miejsce, SP Psary – wyróżnienie. Po wręczeniu nagród uczniowie wraz z artystami i organizatorami wymieniali liczne wrażenia. Prace zarówno dzieci jak i artystów plastyków można oglądać w budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.

Arkadiusz Adamiczyk