Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszem leśnym

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweW dniu 22 sierpnia 2017 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe dwie umowy o dofinansowanie: nr EZ.0290.1.34.2017 na realizację zadania „Badania naukowe w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” oraz nr EZ.0290.1.35.2017 na realizację zadania „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku”.

W ramach zadania „Badania naukowe w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” zaplanowano działanie związane z rozpoznaniem struktury genetycznej modrzewia polskiego na Chełmowej Górze. Z kolei w ramach zadania „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” zaplanowano działania związane z ochronę czynną w ekosystemach leśnych, ochroną przeciwpożarową i przeciw szkodnictwu leśnemu, a także wdrożenie Parkowego Systemu Informacji na szlakach turystycznych – etap I: opracowanie dokumentacji projektowej.

Oba zadania zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2017 roku. Wartość dofinansowania w przypadku umowy nr EZ.0290.1.34.2017 wynosi 104 251,00 zł, a w przypadku umowy nr EZ.0290.1.35.2017 – 309 426,90 zł.

Katarzyna Gładysz