Posłuchaj głosu Puszczy Jodłowej

Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Świętokrzyski Park Narodowy pragnie zaprosić szerokie grono internautów do odwiedzenia aplikacji Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego umieszczonej na stronie internetowej Parku:

http://dzwieki.swietokrzyskipn.org.pl/

Ścieżka spaceru dźwiękowego po szlakach Parku przybliża zainteresowanym ważny element krajobrazu, często nieuświadamiany, jakim jest dźwięk. Gdziekolwiek człowiek się znajduje zawsze jest pod wpływem doznań dźwiękowych, właściwych dla danego miejsca, czasu, pory roku. Wrażenia słuchowe są ważnym składnikiem naszych doznań emocjonalnych, przeżyć estetycznych związanych z obcowaniem z przyroda i otaczającą nas przestrzenią. Doznania słuchowe  uwrażliwiając nas na problemy związane  z ochroną środowiska naturalnego oraz kształtują postawę współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Celem spacerów dźwiękowych jest: uwrażliwienie na dźwięki, zachęcenie do czynienia sądów o słyszanych dźwiękach i ich udziale w równowadze środowiska dźwiękowego. Ważnym elementem edukacyjnym jest kształcenie świadomości własnych dźwięków (głos, kroki) w kontekście środowiskowym. Krajobraz dźwiękowy pojmowany całościowo to przyroda i warstwa kulturowa. Stąd też na naszej mapie można posłuchać śpiew ptaków, jak również jadący traktor. Projekt polegał na nagraniu dźwięków na szlakach i ścieżkach edukacyjnych Parku w różnych miejscach, czasie i porach roku, wykonaniu w tym momencie zdjęcia i zamieszczeniu tych informacji w postaci zdjęcia i nagrania na mapie Parku. Mapa krajobrazów dźwiękowych będzie stale powiększana o nowe nagrania.

Projekt „Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako element edukacji ekologicznej” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Przy projekcie pomagali praktykantka Wiktoria Kędzior oraz wolontariusz Rafał Bobrowski , którym serdecznie dziękujemy za pomoc i duże zaangażowanie w wykonanie prac związanych z przygotowanie mapy dźwięków

ZAPRASZAMY !!

Małgorzata Ossowska