Projekt edukacyjny – Dodajemy energii ptakom na zimę – już wystartował!

Ideą projektu jest edukacja uczniów ze szkół podstawowych w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce. Chcemy również zwrócić uwagę na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się ptaki zimą. 
Na bieżąco otrzymujemy informacje, że w ustawionych na szkolnych podwórkach karmnikach robi się coraz bardziej tłoczno. Ziarna słonecznika i pyzy tłuszczowe zwabiają cały wachlarz gatunków, pospolite sikory – bogatki oraz modraszki, poza tym wróble, mazurki, dzwońce, a nawet grubodzioby.
Ptasia stołówka tętni życiem!
Projekt „Dodajemy energii ptakom na zimę” jest finansowany ze środków Fundacji PGE.