Przyrodniczy kalejdoskop Roztoczańskiego Parku Narodowego – konkurs dla szkół

W imieniu Roztoczańskiego Parku Narodowego zapraszamy dzieci z punktów przedszkolnych i uczniów ze szkół podstawowych do uczestnictwa w projekcie „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”.
Ideą projektu jest m.in.: wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej.
Nagrodzeni uczestnicy poza nagrodami rzeczowymi mają możliwość wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowym do Farmy Iluzji w Trojanowie. Planowany termin wyjazdu to 29 września 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy należny wysłać do 20 kwietnia 2017 r.

Przyrodniczy kalejdoskop RPN

 

Regulamin

Harmonogram

Formularz zgłoszeniowy