Przywrócenie dostępu do placówek ŚPN

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją od poniedziałku 25 maja 2020 r. przywracamy możliwość bezpośredniej obsługi petentów. Przy zachowaniu wymogów sanitarnych będzie możliwość osobistego załatwiania spraw w Dyrekcji Parku i kancelariach obwodów ochronnych.