Regionalna Nagroda Ekologiczna – Bartki Świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim rusza pierwsza regionalna nagroda mająca na celu honorowanie szczególnie cennych przedsięwzięć naukowych, ochroniarskich i inwestycyjnych funkcjonujących w obszarze ochrony przyrody, środowiska naturalnego i krajobrazu. Celem powołania nagrody o zasięgu regionalnym jest wskazywanie prośrodowiskowych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych i ochrony środowiska naturalnego województwa świętokrzyskiego.

Misją nagrody „Bartki Świętokrzyskie” jest:

  1. Podniesienie rangi Prawa Ochrony Przyrody i Środowiska jako pełnoprawnego kodeksu i zbioru zasad pozwalającego na takie wspieranie rozwoju regionu świętokrzyskiego, które jednocześnie pozwala na zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych.
  2. Promowanie inwestycji, badań i innych działań, które przyczyniają się do niepogorszenia stanu środowiska naturalnego, lepszego rozpoznania środowiska naturalnego województwa i ochrony zasobów przyrodniczych województwa.
  3. Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. projekt ochrony przyrody/środowiska roku,
  2. badania naukowe z zakresu nauk przyrodniczych roku,
  3. prośrodowiskowa inwestycja roku.

Nagrodę mogą otrzymać osoby i podmioty zarejestrowane na terenie województwa świętokrzyskiego lub realizujące tu swoje działania a zarejestrowane gdzie indziej. Nagrodę przyznaje kapituła na podstawie zgłoszonych wcześniej nominacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 października 2013 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://bartkiswietokrzyskie.pl należy przesłać na adres kontakt@bartkiswietokrzyskie.pl w tytule wiadomości „Bartki Świętokrzyskie-zgłoszenie” lub listownie na adres: Stowarzyszenie M.O.S.T. „Możesz Obrać Swój Tor” os. Na Stoku 9/15 25-437 Kielce.

Nagroda została objęta Patronatami:

  • honorowy: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
  • merytoryczny: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  • medialny: TVP Kielce, Echo Dnia i ecopress.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin: http://bartkiswietokrzyskie.pl

banner-bartki-swietokrzyskie