Remont budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dzięki długotrwałym staraniom Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakończył się pierwszy etap remontu budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu. W 2015 w ramach zadania pod nazwą: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzenie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. – Etap III.” dokonano termomodernizacji budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.

Przygotowania do modernizacji budynku rozpoczęły się już w 2013 roku, kiedy to został opracowany projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski. Z powodu trudności administracyjnych, pozwolenie na budowę udało się jednak otrzymać dopiero w kwietniu 2015 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w drodze przetargu nieograniczonego Świętokrzyski Park Narodowy wyłonił Wykonawcę termomodernizacji, którym został LUXDOOR Marcin Kobryn, ul. Mielczarskiego 55, 25-709 Kielce. Firma realizowała remont budynku od sierpnia do końca grudnia bieżącego roku.

Z uwagi na miejsce, w jakim zlokalizowany jest budynek – wzgórze Świętego Krzyża, którego to teren jest pod ochroną konserwatorską – projekt przebudowy i modernizacji budynku został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach. Również podczas trwania remontu, wszystkie szczegóły wykończeniowe elewacji były konsultowane i zatwierdzone przez WUOZ w Kielcach.

Jak już wspomniano, pierwszy etap przebudowy i modernizacji budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku. Podczas remontu wymieniono pokrycie dachu na pokrycie z blachy miedzianej płaskiej. Ocieplono połacie dachu oraz strop poddasza. Przemurowano kominy nad połacią dachową. Wykonano ocieplenie ścian od środka płytami klimatycznymi oraz z zewnątrz wełną mineralną. Wykonano nową elewację oraz opaskę z kostki granitowej dookoła budynku. Ocieplono podłogę na gruncie oraz wykonano okładziny z płytek ceramicznych. Częściowo wyburzono ścinki działowe w budynku. Wykonano instalację kanalizacji podposadzkowej na kondygnacji przyziemia. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nową kotłownię w oparciu o kocioł olejowy wraz z całą instalacją c.o. Rozebrano przeszkloną nadbudówkę nad częścią techniczną, a na jej miejscu wykonano taras ogrodzony barierką drewnianą. Rozebrano budynek toalet publicznych.

Koszt realizacji pierwszego etapu przebudowy i modernizacji budynku tzw. „Szpitalika na Świętym Krzyżu wyniósł 1.248.000,00 zł.

Agnieszka Słoka