Rok 2011 – Międzynarodowym Rokiem Lasów

Rok 2011 r. jest ogłoszony – decyzją ONZ – Rokiem Lasów. Będzie to okazja do wielu działań promocyjnych i edukacyjnych, których celem ma być zwiększenie świadomości społeczeństwa o roli lasów w sensie globalnym dla całej planety,  ale także roli lasu dla każdego z osobna człowieka.

Głównym przesłaniem jest hasło: „Lasy dla ludzi”. Lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi, źródłem pożywienia, lekarstw i czystej wody.. Lasy są też podstawowym elementem zachowania różnorodności biologicznej, siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Ważną funkcją lasów na świecie  jest utrzymanie stabilnego klimatu. Te podstawowe funkcje lasu znalazły odzwierciedlenie w logo zaprojektowanym z okazji Roku Lasów.

Wylesianie, spowodowana jest pozyskiwaniem nowych gruntów do uprawy roli i hodowli (np. w Brazylii, gdzie wielkie obszary leśne przekształcono w pastwiska, ale także w Azji i Afryce) oraz nadmiernym pozyskiwaniem drewna na potrzeby przemysłu i budownictwa. Krótkotrwałe korzyści z wycinania lasów nie rekompensują jednak późniejszych strat: powodzi, susz, erozji gleby, osunięć ziemi i lawin błotnych oraz ginięcia gatunków. ONZ wezwała wszystkie państwa i organizacje rządowe, pozarządowe, sektor prywatny i inne podmioty do zaangażowania się na rzecz lasów. Wszelkie działania związane z obchodami Roku Lasu mają za zadanie  zwiększenie wiedza o ochronie ekosystemów leśnych, zrównoważonym zarządzaniu i rozwoju lasów.

Małgorzata Ossowska