Różnorodność biologiczna – Przyłącz się do projektu Beagle

Dąb zimą, fot. M. Ossowska
Dąb zimą, fot. M. Ossowska

Wraz z innymi uczniami z różnych krajów Europy weź udział w prowadzeniu obserwacji faz fenologicznych sześciu powszechnie występujących gatunków drzew i zastanów się jak człowiek może wpływać na stan różnorodności biologicznej.

Projekt BEAGLE  –  www.beagleproject.org jest powszechnie dostępnym w internecie projektem dotyczącym różnorodności biologicznej, otwartym dla wszystkich szkół w Europie. Nazwa BEAGLE powstała z pierwszych liter angielskich słów Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają edukację i podnoszenie świadomości dot. różnorodności biologicznej i jej związków ze zrównoważonym rozwojem.

Każdy z uczestników  projektu będzie mógł prowadzić obserwacje fenologiczne jednego lub więcej gatunków drzew w ciągu roku.

Wyniki obserwacji dt. terminu kwitnienia, owocowania lub innych zjawisk fenologicznych wraz z dokumentacją fotograficzną, będą umieszczane na stronie internetowej Projektu Beagle.

Na stronach będzie możliwość porównywania wyników obserwacji drzew prowadzonych w różnych krajach Europy.

Projekt Beagle rozpocznie się pod koniec lutego 2010 roku i będzie funkcjonował przez kolejne 5 lat.

Fenologia – jest to nauka badająca zjawiska okresowości w życiu roślin (fitofenologia) i zwierząt (zoofenologia), związane z czynnikami klimatycznymi i zmianą pór roku, takie jak np. kiełkowanie, kwitnienie, owocowanie u roślin, a u zwierząt np. zapadanie w sen zimowy, przyloty i odloty ptaków, wystąpienie dwóch pokoleń u niektórych owadów.

Małgorzata Ossowska