Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012

Informujemy o odbywającym się  „Ogólnopolskim Spisie Powszechnym Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012”.  Akcja prowadzona jest przez Pracownię Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Fundacje „Palący problem – Heracleum” .

Barszcz Sosnowskiego i barszcz olbrzymi są inwazyjnymi gatunkami obcymi o bardzo wysokiej toksyczności. Mogą powodować dermatozy, obrażenia układu oddechowego, a nawet wstrząs anafilaktyczny nie tylko przy bezpośrednim kontakcie z rośliną. W letnie, słonecznie dni substancje toksyczne mogą osadzać się na ludzkiej skórze, powodując obniżenie jej odporności na promienie słoneczne, a następnie mogą powodować groźne poparzenia.

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania zawraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie danych dotyczących występowania barszczu Sosnowskiego i barszczu olbrzymiego na terenie Polski.

Więcej informacji na stronie www.barszcz.edu.pl

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Wawelska 14
02-061 Warszawa
e-mail: serwis@barszcz.edu.pl