Spotkanie ws. Programu Edukacji Środowiskowej ŚPN

We wtorek 12.01.2016 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Wśród zaproszonych gości było trzynastu przedstawicieli ze Szkół z terenu Otuliny Parku m. in. z Nowej Słupi, Rudek, Łącznej, Bodzentyna, Górna, Wzdołu Rządowego, Śniadki, Nowej Huty, Jeziorka, Leśnej, Łomna, Psar, Woli Szczygiełkowej. Po krótkim wstępie, przeprowadzona została ankieta na temat stopnia zadowolenia Szkół z prowadzonego przez ŚPN Programu Edukacji Środowiskowej. Następnie plany modyfikacji Programu, pomysły oraz wyniki ankiety zostały szczegółowo omówione przez pracowników Parku. Podjęto dyskusję na temat przyszłości i dalszej współpracy Parku ze Szkołami, która zaowocowała ciekawymi wnioskami. Park z pewnością weźmie je pod uwagę.