Spotkanie z leśnikami z Nadleśnictwa Suchedniów

W dniu 6 grudnia 2019 roku pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego uczestniczyli w spotkaniu studyjnym zorganizowanym na terenie Lasów Suchedniowskich przez pracowników Nadleśnictwa Suchedniów. Celem spotkania było zapoznanie się pracowników Parku z sytuacją modrzewia polskiego w zakresie jego odnawiania się i utrzymania ciągłości jego populacji  na terenie nadleśnictwa. Odwiedzono rezerwaty „Dalejów”  i „Świnia Góra”, a także te fragmenty lasów gospodarczych gdzie występują drzewostany modrzewiowe lub  drzewostany ze znacznym udziałem modrzewia polskiego oraz obserwuje się naturalne odnowienie tego taksonu. Dyskutowano nad czynnikami, dzięki którym do odnowień naturalnych dochodzi a także nad ewentualnym wykorzystaniem tych obserwacji w realizacji działań ochronnych mających na celu utrzymanie populacji modrzewia polskiego na terenie Parku w obwodzie ochronnym Chełmowa Góra. Spotkanie było bardzo dobrze zorganizowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i logistycznym,  za co serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Ossowska