Stop wypalaniu traw!

Jak co roku przypominamy o zakazie wypalania traw. Wypalanie traw  jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne! 

Przypominam, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Przestrzeganie zakazu wypalania traw jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi zasadniczo zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich natomiast w przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok

Dlaczego nie należy wypalać traw?

Wypalanie traw jest złą  tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony przyrody i środowiska. Wypalanie traw i zarośli jest jednym z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego. Wypalanie nie przynosi żadnych korzyści, lecz same szkody zarówno dla przyrody, jak i samego człowieka:

 • każdego roku w pożarach traw giną ludzie,
 • wypalanie zabija zwierzęta, giną ptaki, niszczone są gniazda lęgowe mieszczące się w trawach i krzakach, giną też jaja ptaków i ich pisklęta,
 • pszczoły giną w płomieniach, dym uniemożliwia im oblatywanie łąk, co ma wpływ na obniżenie plonów (zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów),
 • w pożarach giną zwierzęta, zarówno domowe jak i leśne (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu),
 • ogień niszczy środowisko, w którym przebywa zwierzyna łowna tj. kuropatwy, bażanty, zające, itp.,
 • wskutek wysokich temperatur ginie wiele pożytecznych zwierząt, takich jak żaby, ropuchy, jaszczurki, jeże, zające, badylarki i wiele innych drobnych gryzoni,
 • w czasie pożaru giną kolonie mrówek, biedronki, które są naszymi sprzymierzeńcami w walce z mszycami,
 • ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych np. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na właściwości i strukturę gleby,
 • podpalanie traw stanowi główne i niebezpieczne zagrożenie dla lasów.
 • Wypalanie traw często utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być przyczyną groźnych wypadków

Każdy może pomóc:

 • wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwa związane z podpalaniem traw,
 • zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić,
 • zgłaszaj zauważony pożar na telefon alarmowy: 112 lub 998 (Straż Pożarna),