Świętokrzyski Park Narodowy podpisał umowy z WFOŚiGW w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w dniu 18.05.2015 r. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie następującego zadania:

Umowa nr 48/15 na dofinansowanie zadania: „Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako element edukacji ekologicznej”.

Wartość całego zadania to 6.500,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 5.850,00 zł brutto.

W ramach zadania powstanie „Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego ”, która będzie prezentowana na stronie internetowej Parku.  Umożliwi to wirtualny spacer po ścieżkach dźwiękowych na szlakach Parku. Wrażenia dźwiękowe są ważnym składnikiem naszych doznań emocjonalnych , przeżyć estetycznych związanych z przyrodą i otaczającą nas przestrzenią.