Świętokrzyski Park Narodowy podpisał umowy z WFOŚiGW w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy podpisał umowy z WFOŚiGW w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w dniu 6.06.2016 r. podpisał umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie następujących zadań:

Umowa nr 144/15 na dofinansowanie zadania: „Projekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” – cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół z gmin graniczących z ŚPN”.

Wartość całego zadania to 11.000,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 80% kosztów kwalifikowanych, czyli 8.800,00 zł brutto.

Umowa nr 145/15 na dofinansowanie zadania: „Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

Wartość całego zadania to 19.000,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 80% kosztów kwalifikowanych, czyli 15.200,00 zł brutto.