Świętokrzyski Park Narodowy podpisał umowy z WFOŚiGW w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w dniu 19.05.2017 r. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie następującego zadania (umowa nr 223/17) „Ochrona czynna stanowiska murawy kserotermicznej na Skarpie Zapusty w Świętokrzyski Parku Narodowym”.

Wartość całego zadania to 6.000,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 80% kosztów kwalifikowanych, czyli 4.800,00 zł brutto.

Celem zadania jest przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu stworzenia warunków do utrzymania, a w niektórych miejscach także odtworzenia kserotermicznego charakteru Skarpy Zapusty z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt.