Świętokrzyski Park Narodowy podpisał umowy z WFOŚiGW w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w dniu 30.03.2015 r. podpisał umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie następujących zadań:

Umowa nr 22/15 na dofinansowanie zadania: „Prenumerata czasopism o charakterze ekologicznym i edukacyjnym do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2015”.

Wartość całego zadania to 1.400,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 1.260,00 zł brutto.

W ramach zadania Świętokrzyski Park Narodowy zakupi prenumeratę 14 kompletów tytułów czasopism prenumerowanych w bibliotece Parku. Czasopisma te będą bezpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym osobom w bibliotece Parku.

Umowa nr 23/15 na dofinansowanie zadania: „Warsztaty edukacyjne – Myślenie projektowe jako innowacyjny sposób rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody”.

Wartość całego zadania to 66.600,00 zł brutto w tym koszty kwalifikowane 23.000.00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 20.700,00 zł brutto.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone międzynarodowe warsztaty edukacyjne dla kadry zarządzającej ochroną środowiska.

Umowa nr 24/15 na dofinansowanie zadania: „Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

Wartość całego zadania to 18.000,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 16.200,00 zł brutto.

W ramach zadania Świętokrzyski Park Narodowy zakupi nagrody na konkursy edukacyjne skierowane do szkół uczestniczących w stałym programie edukacyjnym ŚPN.

Umowa nr 25/15 na dofinansowanie zadania: „Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych poprzez zakup książek z dziedziny ekologii oraz edukacyjnych programów multimedialnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Wartość całego zadania to 2.500,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 2.250,00 zł brutto.

W ramach zadania Świętokrzyski Park Narodowy uzupełni zbiory biblioteczne kupując nowości wydawnicze oraz brakujące publikacje z dziedziny ekologii oraz edukacyjne programy multimedialne. Zakupione książki będą bezpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym osobom w bibliotece Parku, natomiast programy multimedialne posłużą jako element bezpłatnych zajęć edukacyjnych.