Symboliczne otwarcie Wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Świętej Katarzynie

24 sierpnia Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz przedstawicielami samorządu województwa świętokrzyskiego, na czele z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim oraz członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego Tomaszem Jamką a także przedstawicielami samorządów gmin z Bodzentyna – burmistrzem Dariuszem Skibą, Bielin – wójtem Sławomirem Kopaczem oraz przedstawicielem UMIG Nowa Słupia – panem Włodzimierzem Szczałuba dokonali symbolicznego otwarcia zmodernizowanego zagospodarowania turystycznego przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Świętej Katarzynie.  Prace miały na celu właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez modernizację nawierzchni i zmniejszenie przez to negatywnej presji na ekosystem znajdujący się w otoczeniu szlaku oraz zwiększenie dostępności dla osób o mniejszej mobilności (osoby starsze lub z niepełnosprawnościami). Wybudowano również nowy punkt obsługi ruchu turystycznego oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W przyszłości teren ten zostanie uzupełniony o ozdobną bramę, ławki, stoły, stojaki na rowery. Elementy te obecne tu wcześniej zostały usunięte ze względu na znaczne ich zużycie.

Spotkanie z władzami samorządowymi było również okazją do podsumowania współpracy w zakresie rozwoju turystyki w Górach Świętokrzyskich z poszanowaniem wartości kulturowych i przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Po raz kolejny wręczono statuetkę „Przyjaciela Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. W tym roku nagrodzono tym tytułem wójta Gminy Bieliny Pana Sławomira Kopacza. Wzajemna współpraca owocuje m.in. większym zrozumieniem wśród lokalnych władz i okolicznych mieszkańców dla działań zmierzających do ochrony przyrody jak i większym zaangażowaniem samorządów w utrzymanie i modernizację obiektów turystycznych i kulturowych na terenie Parku, które służą zarówno mieszkańcom jak i turystom. W prace te włączało się województwo świętokrzyskie, gmina Bodzentyn, gmina Nowa Słupia oraz gmina Bieliny. W tym roku z dotacji Urzędu Gminy Bieliny prowadzimy prace remontowe kapliczki Świętego Mikołaja na czerwonym szlaku turystycznym prowadzącym z Kakonina na Łysicę.