Sympozjum naukowe pt. Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura

02.04.2016 roku w klasztorze na Świętym Krzyżu  miało miejsce Sympozjum naukowe pt. „ Dziedzictwo Świętego Krzyża. Sacrum – kultura – natura.” Uroczystość zainaugurowała obchodzone
w tym roku 1050-lecie Chrztu Polski a także 200 rocznicę istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz 80 rocznicę przybycia Oblatów na Święty Krzyż.

Sympozjum trwało od godziny 10:00 do późnego popołudnia, składało się z 3 części, gdzie w każdej mogliśmy wysłuchać po dwa bardzo ciekawe wykłady. Organizatorów bardzo cieszyło tak  duże zainteresowanie, o którym świadczyła liczba uczestników wydarzenia. Wszyscy chętni mogli zwiedzać specjalnie na tę okazję przygotowaną wystawę, przybliżającą zbiory świętokrzyskiej biblioteki.

Swoje prelekcje wygłosili m.in. : prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski (PK Kraków), prof. dr hab. Krzysztof Bracha (IH UJK Kielce), prof. dr hab. Adam Massalski (WSP im. J. Korczaka Warszawa), prof. dr hab. Marek Przeniosło (IH UJK Kielce), prof. dr hab. Marek Derwich (IH UWr Wrocław), o. mgr. lic. Dariusz Malajka OMI (Święty Krzyż), o. prof. dra hab. Jarosław Różański OMI (UKSW Warszawa) oraz mgr. inż. Piotr Szafraniec (ŚPN Bodzentyn). Dyrektor ŚPN Piotr Szafraniec miał wystąpienie na temat piękna świętokrzyskiej przyrody oraz bogactwa tutejszych lasów.

Organizatorami sympozjum naukowego byli: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, świętokrzyscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i Świętokrzyski Park Narodowy przy współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach.

P. Kozłowska