Szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 30 marca 2011 roku odbyło się szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku. Było to kolejne, szóste spotkanie z przewidzianego cyklu szkoleń. Odbyło się ono w budynku siedziby ŚPN w Bodzentynie. Szkolenie o tematyce „Systemy Informacji Geograficznej i GPS oraz ich wykorzystanie w działalności parków narodowych” prowadzone było przez inż. Marka Bukowskiego przy współudziale mgr Katarzyny Dąbrowskiej – pracowników Sekcji Zarządzania Danymi Przestrzennymi Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Program szkolenia obejmował:

– referat wprowadzający pt. „Podstawy systemów informacji geograficznej w parkach narodowych”,

– część referatowo-dyskusyjną, która obejmowała referat „GIS w Tatrzańskim Parku Narodowym jako przykład wykorzystania systemów informacji geograficznej w ochronie przyrody”, omówienie podstaw teoretycznych GPS oraz dyskusję

–  zajęcia terenowe typu warsztatowego, na których przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem różnej klasy odbiorników GPS, a wyniki tych pomiarów zaprezentowano przy użyciu odpowiedniego oprogramowania na monitorze komputera.

Dyskusja, która prowadzona była po zakończeniu części kameralnej szkolenia, dotyczyła problemów związanych zarówno z podstawami Systemów Informacji Geograficznej stosowanych w parkach narodowych jak i ich praktycznym wykorzystaniem w bieżącej działalności parków, głównie w oparciu o doświadczenia Tatrzańskiego PN w tym zakresie. Dyskutowano możliwości rozszerzenia zastosowań GIS w  Świętokrzyskim Parku Narodowym. Zwrócono też uwagę na konieczność rozbudowy zaplecza technicznego GIS w ŚPN.

Przeprowadzone szkolenie dało odpowiedź na szereg pytań z zakresu możliwości wykorzystywania GIS w działalności ŚPN. Przekazana wiedza może zostać wykorzystana zarówno przez pracowników szczebla zarządzania ochroną, jak i przez pracowników terenowych.  Zakres tematyczny przeprowadzonego szkolenia, a także wnioski płynące z dyskusji, dały możliwość uwzględniana zagadnień związanych z wykorzystaniem GIS także w działalności edukacyjnej Parku. Szkolenie w którym udział wzięło 30 pracowników zakończyło się ciepłym posiłkiem w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.

Szkolenie organizowała Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Świętokrzyski Park Narodowy w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lech Buchholz