Szkolenie dla przewodników już za nami

W niedzielę 26.03.2017r. Świętokrzyski Park Narodowy wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Bodzentynie przeprowadził szkolenie dla przewodników terenowych.
W szkoleniu wzięło udział 14 osób reprezentujących Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” w Kielcach.

Pierwsza część szkolenia odbyła się w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie w formie prezentacji multimedialnej zapoznano uczestników z aktualnym regulaminem zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych ŚPN. Następnie pracownicy Parku omówili rzadkie i cenne gatunki flory i fauny Parku oraz przedstawili najbardziej charakterystyczne siedliska leśne. Scharakteryzowano również założenia i problemy obszarów ochrony ścisłej oraz czynnej na terenie ŚPN a także obszaru Natura 2000 Łysogóry. W dalszej kolejności przewodnicy wraz z Panem dr Cezarym Jastrzębskim udali się w teren gdzie mieli okazje zwiedzić zabytki historyczne miasta Bodzentyn. Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze w gronie miłośników i pasjonatów przyrody i kultury. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwiło przewodnikom terenowym zakup biletu wielokrotnego wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

G. Czechowski