Szkolenie dla przewodników terenowych

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zapraszają koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych i kulturowych ŚPN oraz atrakcji turystycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Koszt szkolenia uprawniającego do zakupu biletu wielokrotnego wynosi 50 zł. W szkoleniu można wziąć udział również bezpłatnie, pod warunkiem posiadania biletu wielokrotnego wstępu przez ostatnie 2 lata tj. w 2018 oraz w 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 12 marca 2020 roku. Świętokrzyski Park Narodowy przewiduje szkolenie w następujących terminach: 15 marca (niedziela), rozpoczęcie godz. 8:30 oraz 29 marca (niedziela), rozpoczęcie godz. 8:30

Program szkoleniowy przewodników terenowych

Maksymalna liczba słuchaczy w jednym szkoleniu to 50 osób. Szkolenie w podanych terminach odbędzie się pod warunkiem zebrania co najmniej 10 chętnych osób na każdy termin. Zapisy prowadzone są pod adresem e-mailowym: gczechowski@swietokrzyskipn.org.pl z dopiskiem: Szkolenie dla przewodników 2020.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 41 31 15 106 w. 52

Szkolenie przewodników plakat

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość zakupu wielokrotnego biletu wstępu do ŚPN. Zakup takiego biletu upoważnia do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, przyrodnicze ścieżki edukacyjne na terenie całego Parku oraz wstęp na galerię widokową na gołoborzu, a także do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty jego zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Jest on biletem imiennym (ze zdjęciem), do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie w cenie 30 zł. Istnieje możliwość prolongaty biletu wydanego w latach poprzednich (po jego okazaniu) – opłata w kwocie 30zł.