Szkolenie dla przewodników terenowych 2022

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zapraszają koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych i kulturowych ŚPN oraz atrakcji turystycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość zakupu wielokrotnego biletu wstępu do ŚPN na rok 2022. Zakup takiego biletu upoważnia do wielokrotnego wstępu na teren ŚPN oraz wstęp na galerię widokową na  gołoborzu, a także do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty jego zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie w cenie 40 zł. Osoby uczestniczące w szkoleniu i nie wykupujące wielokrotnego biletu wstępu zobowiązane będą do uiszczenia kwoty 30 zł brutto za uczestnictwo w samym szkoleniu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające wymagania dla przewodników terenowych zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133 poz. 884 z późń. zmianami).  

Uwaga! Ze względu na znaczną ilość i charakter zmian dotyczących udostępniania Parku nie ma możliwości prolongaty biletów zakupionych w latach poprzednich bez udziału w tegorocznym szkoleniu.

                Świętokrzyski Park Narodowy przewiduje szkolenie w następujących terminach: 10 kwietnia (niedziela), oraz 24 kwietnia (niedziela), rozpoczęcie godz. 8.30. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 6 kwietnia (I termin) i 20 kwietnia (II termin). Maksymalna liczba słuchaczy w jednym szkoleniu to 40 osób. Szkolenia te odbędą się pod warunkiem zebrania co najmniej 10 chętnych osób na poszczególny termin. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem 41 31 15 106 w. 52 oraz za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ŚPN .

Uprzejmie informujemy, iż Świętokrzyski Park Narodowy przewiduje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie. Warunkiem dodatkowego terminu jest zebranie nie mniej niż 10 chętnych osób.

Program szkolenia

 

Szkolenie dla przewodników - plakat