Szkolenie dla przewodników terenowych w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zapraszają koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych i kulturowych ŚPN oraz atrakcji turystycznych na terenie miasta Bodzentyn.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 2 stycznia 2018 roku, istnieje możliwość zakupu wielokrotnego biletu wstępu do ŚPN. Zakup takiego biletu upoważnia do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, przyrodnicze ścieżki edukacyjne na terenie całego Parku oraz wstęp na galerię widokową na  gołoborzu, a także do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty jego zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Jest on biletem imiennym (ze zdjęciem), do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie w cenie 25 zł. Osoby uczestniczące w szkoleniu i nie wykupujące wielokrotnego biletu wstępu zobowiązane będą do uiszczenia kwoty 75 zł brutto za uczestnictwo w samym  szkoleniu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające wymagania dla przewodników terenowych zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133 poz. 884 z późń. zmianami).  Szkolenie obejmuję między innymi zakres zagadnień dotyczących walorów przyrodniczych na terenie ŚPN, obszarów ochrony ścisłej i czynnej, gatunków zwierząt występujących na terenie Parku oraz informacje na temat atrakcji turystycznych na terenie miasta Bodzentyn.

Uwaga istnieje możliwość prolongaty biletu wydanego w latach poprzednich – opłata w kwocie 25zł. O prolongatę biletu na rok 2018 mogą starać się wyłącznie osoby posiadające bilet imienny z lat poprzednich i spełniające wymagania Ustawy o usługach turystycznych. Prolongaty można dokonać w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie (wymagane okazanie biletu z lat poprzednich) bez obowiązku udziału w szkoleniu. 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 13 marca 2018 roku. Świętokrzyski Park Narodowy przewiduje szkolenie w następujących terminach:
18 marca godz. 9.00 oraz 14 kwietnia godz. 9.00 Maksymalna liczba słuchaczy w jednym szkoleniu to 50 osób. Szkolenia te odbędą się pod warunkiem zebrania co najmniej 10 chętnych osób na poszczególny termin. Zapisy prowadzone są za pomocą faksu pod numerem 41 31 15 106 w. 69 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym:  gczechowski@swietokrzyskipn.org.pl  z dopiskiem: Szkolenie dla przewodników 2018.

Program szkolenia