Szkolenie dla przewodników terenowych

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie serdecznie zapraszają koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych i kulturowych ŚPN oraz atrakcji turystycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Niewątpliwą atrakcją tegorocznego szkolenia będzie wykład wybitnego znawcy tematyki –zagnańskiej kolei wąskotorowej – Pana Bartosza Kozaka oraz przejście fragmentem nasypu kolejki. W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 2 stycznia 2019 roku, po ukończeniu szkolenia  istnieje możliwość zakupu wielokrotnego biletu wstępu do ŚPN. Zakup takiego biletu upoważnia do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, przyrodnicze ścieżki edukacyjne na terenie całego Parku oraz wstęp na galerię widokową na  gołoborzu, a także do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty jego zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Jest on biletem imiennym (ze zdjęciem), do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie w cenie 25 zł. Osoby uczestniczące w szkoleniu i nie wykupujące wielokrotnego biletu wstępu zobowiązane będą do uiszczenia kwoty 75 zł brutto za uczestnictwo w samym  szkoleniu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające wymagania dla przewodników terenowych zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133 poz. 884 z późń. zmianami).  

Uwaga istnieje możliwość prolongaty biletu wydanego w latach poprzednich – opłata w kwocie 25zł.
O prolongatę biletu na rok 2019 mogą starać się wyłącznie osoby posiadające bilet imienny z lat poprzednich i spełniające wymagania Ustawy o usługach turystycznych. Prolongaty można dokonać w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie (wymagane okazanie biletu z lat poprzednich) bez obowiązku udziału w szkoleniu. Nie mniej jednak, ze względu na znaczne ilości zmian w zasadach udostępniania Parku oraz opłat za wstęp do ŚPN, zapraszamy również osoby, które odbyły szkolenie w poprzednich latach.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 14 marca 2019 roku. Świętokrzyski Park Narodowy przewiduje szkolenie w następujących terminach:
17 marca (niedziela), rozpoczęcie godz. 8.30 oraz 31 marca (niedziela), rozpoczęcie godz. 8.30 Maksymalna liczba słuchaczy w jednym szkoleniu to 50 osób. Szkolenia te odbędą się pod warunkiem zebrania co najmniej 10 chętnych osób na poszczególny termin. Zapisy prowadzone są za pomocą faksu pod numerem 41 31 15 106 w. 52 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym: gczechowski@swietokrzyskipn.org.pl z dopiskiem: Szkolenie dla przewodników 2019.


Program szkolenia dla przewodników terenowych w dniu 17.03.2019 oraz 31.03.2019  roku – Świętokrzyski Park Narodowy

 8.30 –  Spotkanie z pracownikami Parku w dyrekcji ŚPN w Bodzentynie – rozpoczęcie szkolenia.

 8.30 – 9.15 – Udostępnianie ŚPN do zwiedzania. Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym regulaminem zwiedzania  Parku w nawiązaniu do zarządzenia nr 1 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z 2 stycznia 2019 roku. Zasady pobierania opłat za wstęp na teren Parku. Idea Ścieżek edukacyjnych. Prowadzący: M. Matysek

9.15 – 10.00 – Prezentacja na temat leśnej kolejki wąskotorowej: Zagnańsk – Święty Krzyż. Prowadzący: Bartosz Kozak

10.15 – 13.15 –  Przejście fragmentem ścieżki przyrodniczo-kulturowej z miejscowości Wola Szczygiełkowa do „Słupskiego Weksla” oraz powrót niebieskim szlakiem do Bodzentyna.

13.15 – 14.00 – Przerwa kawowa w Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie  ul. Rynek Górny 11

 14.00- 16:00 – Atrakcje turystyczne Miasta i Gminy Bodzentyn. Prowadzący: Cezary Jastrzębski

Plakat