Szkolenie dla przewodników

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza koła przewodnickie, organizacje zrzeszające przewodników oraz przewodników niezrzeszonych do zgłaszania się na szkolenie z zakresu udostępniania do zwiedzania ŚPN oraz przebiegu nowych ścieżek edukacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2015 Dyrektora ŚPN z dnia 8 stycznia 2015 roku, istnieje możliwość zakupu wielokrotnego biletu wstępu do ŚPN w kwocie 100 zł brutto. Zakup takiego biletu wstępu upoważnia do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze oraz przyrodnicze ścieżki edukacyjne w Parku, a także do Muzeum Przyrodniczego na Łysej Górze. Bilet ważny jest od daty jego zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Jest on biletem imiennym (ze zdjęciem), do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Osoby uczestniczące w szkoleniu i nie wykupujące wielokrotnego biletu wstępu zobowiązane będą do uiszczenia kwoty 78 zł brutto za przeprowadzenie szkolenia.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające wymagania dla przewodników terenowych zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (z późn. zmianami). Szkolenie jest szkoleniem jednodniowym trwającym około 6 godzin.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie się osób chętnych do udziału w szkoleniu do dnia 20 lutego 2015r. Po przyjęciu zgłoszeń terminy szkoleń zostaną ustalone z osobami zgłoszonymi na szkolenie. Zapisy prowadzone są drogą pisemną pod adresem Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, adresem e-mailowym dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl oraz faksem pod numerem 41 3115106 w. 69.