Szkolenie dla przewodników terenowych w ŚPN

W dniu 14.03.2019r. oraz 31.03.2019r. w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego zostały przeprowadzone szkolenia dla przewodników terenowych i członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, walorów przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Organizatorem szkoleń był Świętokrzyski Park Narodowy oraz Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. W szkoleniach łącznie wzięło udział dwadzieścia cztery osoby. Każde ze szkoleń zostało podzielone na trzy części. Część teoretyczną zaprezentowali pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego, którzy zapoznali uczestników z zarządzeniem nr 1/2019 roku dotyczącym udostępniania Parku (prowadzący: Marcin Matysek, Arkadiusz Adamczyk). Sednem części teoretycznej była prezentacja Pana Bartosza Kozaka: pasjonata i specjalisty w zakresie wiedzy na temat kolejki wąskotorowej. Część praktyczna odbyła się w terenie na fragmencie szlaku dawnej kolejki wąskotorowej oraz na fragmencie szlaku niebieskiego biegnącego z miejscowości Św. Katarzyna do Bodzentyna, gdzie uczestnicy szkolenia mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną o budowie kolejki wąskotorowej w Górach Świętokrzyskich. Trzeci etap szkolenia rozpoczął się w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Prowadzącym był Pan Cezary Jastrzębski, który podczas wycieczki terenowej przedstawił główne atrakcje turystyczne Miasta
i Gminy Bodzentyn.